Kunstwerken en omgeving A59/Drongelens Kanaal, Waalwijk

De bestaande kunstwerken over het Drongelens Kanaal wordt vervangen. Voor zowel het tijdelijke als het nieuwe kunstwerk leverde Homforto een ontwerpleider, landschapsarchitect en een aantal tekenaars als versterking van het ontwerpteam.

Ontwerpfase: definitief ontwerp, uitvoeringsontwerp
Periode: 2014 – 2015
In opdracht: van Rasenberg infra – Colijn

Bouwkuip Eurojust, Den Haag
Eurojust ondersteunt de samenwerking tussen de gerechtelijke autoriteiten in de hele EU. Voor het nieuwe kantoor in Den Haag werkten we zowel geotechnisch als constructief aan de bijzondere bouwkuip.

Ontwerpfase: tenderfase, definitief ontwerp, uitvoeringsontwerp
Periode: 2014 – 2015
In opdracht: van Heijmans

Verlegging N322 Zaltbommel
De provinciale weg N322 bij Zaltbommel wordt verlegd. In het kader van de aanbesteding leverde Homforto een integraal ontwerpteam dat werkte het ontwerp van een fietstunnel, een kunstwerk over de A2, geotechnische berekeningen voor het wegontwerp en het landschapsplan ruimtelijke kwaliteit en ecologie.

Ontwerpfase: tenderfase
Periode: 2014
In opdracht: Reef infra – Colijn

Waterberging Volkerak Zoommeer
In het kader van Ruimte voor de Rivier wordt het Volkerak-Zoommeer geschikt gemaakt als tijdelijke berging voor rivierwater in extreme situaties. Homforto heeft een uitgebreide review uitgevoerd op de ontwerpdocumenten van de keersluizen en het dijkontwerp.

Ontwerpfase: review ontwerpdocumenten
Periode: 2014
In opdracht: Van Oord/KWS

Fietstunnel A15, knooppunt Ressen
In verband met de aanleg van de snelfietsroute RijnWaalpad wordt er een fietstunnel onder de N15 ten oosten van knooppunt Ressen aangelegd. In opdracht van BAM Civiel heeft Homforto het Definitief ontwerp en het Uitvoeringsontwerp verzorgd voor de Fietstunnel “Rijnwaalpad” onder de A15. Homforto was ook betrokken bij de tenderfase.

Ontwerpfase: tender, definitief ontwerp, uitvoeringsontwerp
Periode: 2012 – 2013
In opdracht: van BAM Civiel

Zuid-Willemsvaart
De combinatie WillemsUnie (samenwerkingsverband tussen de VolkerWessels-bedrijven Van Hattum en Blankevoort en KWS Infra en de bedrijven GMB en Van den Herik kust- en oeverwerken) heeft van Rijkswaterstaat de opdracht gekregen voor het omleggen van de Zuid-Willemsvaart tussen de Maas en Den Dungen. Voor GMB Civiel heeft Homforto de berekeningen van de ondersteuningen/dekbekistingen van het viaduct Empelseweg, Sifon de Wamberg en sifon de AA  getoetst en deze in het werk gecontroleerd.

Ontwerpfase: controle berekeningen, keuringen in het werk
Periode: 2013 

In opdracht van: GMB Civiel

Trambrug Breda
De historische haven van Breda is slecht bereikbaar over water vanwege de lage trambrug. In 2013 is gestart met de aanleg van de nieuwe, verhoogde, trambrug. Het project omvat het maken van een tijdelijke by-pass voor verkeer, het verwijderen van de oude brug en het maken van een nieuwe. Met de nieuwe brug ontstaat een nieuwe entree van de haven met een vrije doorvaarthoogte van 3.20

Ontwerpfase: tender, definitief ontwerp, uitvoeringsontwerp
Periode: 2012 – 2014
In opdracht van: BAM Civiel

Herberekening viaducten Europaweg-oost, Assen
De gemeente Assen heeft 2 viaducten in de rondweg die gelegen zijn in de route van exceptioneel transport. Homforto heeft met herberekeningen gecontroleerd of deze viaducten voldoen aan de Eurocode.

Werkzaamheden: herberekenen bestaande viaducten conform de Eurocode
Periode: 2012 – 2014
In opdracht van: gemeente Assen

Wilhelminasluis, Zaandam
De Wilhelminasluis wordt samen met de naastgelegen Beatrixbrug en Wilhelminabrug vernieuwd. Deze ingrijpende operatie is nodig omdat de huidige sluis verouderd is qua afmeting en toe is aan groot onderhoud. Een deel van de bestaande sluis wordt gesloopt en opnieuw opgebouwd. De vergroting en verdieping van de Wilhelminasluis en de vernieuwing van de beide bruggen wordt door Heijmans Civiel uitgevoerd. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren zijn tijdelijke bouwkuipen, remmingwerken en werkplateau’s noodzakelijk om de hinder voor omwonenden te minimaliseren en evt. schade aan bestaande bebouwing te voorkomen.

Werkzaamheden: ontwerp tijdelijke bouwkuipen, stempelramen en werkplateau’s
Periode: 2013 – 2014
In opdracht van: Heijmans Civiel