Ingenieursbureau
Wij zijn een middelgroot civiel technisch ingenieursbureau en is werkzaam voor een breed scala aan nationale opdrachtgevers. Onze opdrachtgevers zijn heel verschillend. Zo werken wij onder meer voor de grote nationale aannemers, maar ook voor gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten, zoals Rijkswaterstaat. Veel van deze organisaties werken ook internationaal.
Een moderne organisatie die flexibel wil inspelen op de ontwikkelingen in de markt, kent tegenwoordig vele werkrelaties. Variërend van vaste medewerkers tot tijdelijke krachten en freelancers. Hoe mensen ook voor u werken, Homforto biedt u een uitgebreid pakket diensten waarmee we uw organisatie voor alle werkrelaties zowel administratieve werkzaamheden als financiële risico’s uit handen nemen.

Projecten en detachering
Homforto beschikt over een uitgebreid netwerk van freelancers van ontwerpleiders tot (hoofd)constructeurs, 3D-tekenaars en andere specialisten, waarmee een jarenlange en intensieve relatie is opgebouwd.
Samen met deze freelancers worden mooie projecten uitgevoerd voor onze opdrachtgevers, zowel op basis van detachering maar ook op projectbasis met vaste prijs afspraken tegen vooraf overeengekomen resultaatverplichtingen.

Broker
Homforto kan ook als broker worden ingeschakeld. Hierbij maakt u ons vaste afspraken over het onderbrengen van contracten van derde partijen en freelancers. Dat heeft vele voordelen:
– vaste project afspraken, u weet waar u toe bent en de kosten blijven beheersbaar;
– u kunt zich concentreren op uw corebusiness;
– geen risico’s of aansprakelijkheid, voortvloeiend uit de wet ketenaansprakelijkheid;
– een vast aanspreekpunt voor communicatie en contracten;
– flinke tijdbesparing, doordat met minder partijen geschakeld wordt;
– kostenbesparing, doordat het beheer van contracten met de niet-strategische leveranciers, de administratieve en de financiële verwerking hiervan in één hand ligt;
– het instroom- en beheersproces voor tijdelijk personeel verloopt aanzienlijk efficiënter.